Generalforsamling i Enhedslisten Nordvest

Enhedslisten Nordvest afholder generalforsamling en gang om året. 

Se dagsorden og tilhørende papirer til venstre i menupunktet.