Generalforsamling 3. marts


Lørdag den 3. marts holder vi den årlige generalforsamling der i år bliver kombineret med delegeretvalg til Årsmødet. På generalforsamlingen vil den afgående bestyrelse præsentere beretning og planer for det næste år og der vil være valg til bestyrelsen i afdelingen og repræsentant til Københavnsbestyrelsen. Generalforsamlingen starter kl. 13 og fortsætter til kl. 18 hvorefter afdelingen giver mad og der er mulighed for at købe øl eller vand.

Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 3. Marts kl. 13.00-18.00 i bogcafeen på Frederikssundsvej 64.

Dagsordenen er som følger:

13.00 Velkomst
13.05 Sang
13.10 Formalia
13.15 Bestyrelsens beretning
14.00 Regnskab
14.15 Pause
14.30 Indkomne forslag
14.45 Gruppearbejde og plenum om arbejdsplanen
15.55 Pause
16.05 Nedsættelse af arbejdsgrupper – Midsommer, Socialt
16.20 Budget
16.35 Delegeretvalg
17.05 Pause
17.20 Valg af KBH repræsentant
17.25 Valg af bestyrelse
17.45 Valg af kritisk revisor
17.50 Valg af regionsrepræsentantskab
17.55 Evt. og afsyngning af Internationale

 

Relevante mødepapirer kan findes vedhæftet her på siden.

 

BilagStørrelse
Beretning 2017 og arbejdsplan 2018.pdf1.35 MB
Regnskab 2017 og budget 2018 Ehl. NV.pdf548.54 kB
Generalforsamling 2018 Enhedslisten NV[9816].docx21.48 kB