Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011

Lørdag den 19.02 2011. kl. 14 i Bogcafeen NV, Frederikssundsvej 64

Bemærk at vi har rykket datoen fra den 26. til den 19. februar pga. lokaleproblemer.

 

Nu er det snart tid til generalforsamling i lokalafdelingen. Til generalforsamlingen skal vi lægge en plan for det næste års politiske arbejde i afdelingen. Et år der med garanti kommer til at inkludere et folketingsvalg hvor vi skal have væltet den borgerlige regering! Derudover skal vi vedtage et budget og vælge en ny bestyrelse for afdelingen. Efter mødet vil der være fællesspisning og fest for alle medlemmer og venner.

 

Så har du indspark til, hvad afdelingen skal bruge sine kræfter på, vil du gerne høre hvad andre synes der skal ske, eller vil du måske gerne stille op til bestyrelsen som kom til generalforsamlingen! Vi glæder os til at se både nye og gamle medlemmer!

 

Dagsorden

  1. Formalia: Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden

  1. Afdelingsbestyrelsens beretning

  1. Fremlæggelse af regnskab ved kasser og kommentarer ved den kritiske revisor

  1. Indkomne forslag*

  1. Arbejdsplan for det kommende år, herunder evt. nedsættelse af udvalg

  1. Budget for det kommende år

  1. Valg af afdelingsbestyrelse, herunder kasser og kontaktperson

  1. Diverse andre valg ( kritisk revisor og webmaster til Enhedslisten NV’s hjemmeside)

  1. Eventuelt

  1. Mødeevaluering