Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Dato:

25. Februar 2012 14:0018:00

Sted:

Bogcafeen Frederikssundsvej 64, 2400 København NV.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning – se den vedhæftet forneden.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Vedtægter (se kommentar nedenfor) enten fremvisning af gældende vedtægter eller vedtagelse af fremsendte forslag til nye vedtægter eller godkendelse af indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægter kan vedtages.

5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år. Se vedhæftede forslag.

6. Evt. nedsættelse af diverse udvalg

6. Budget for det kommende år.

7. Valg af 5-7 faste medlemmer til bestyrelsen og max. 3 suppleanter. Valg af intern kritisk revisor og suppleant.

8. Valg af repræsentant og suppleant til Københavnsbestyrelsen.

9. Valg af webmaster

10. Eventuelt.

Da bestyrelsen ikke har været i stand til at finde vores vedtægter nogen steder, er tanken med pkt 4, at generalforsamlingen tager stilling til, hvad vi gør fremadrettet. Hvis nogen ligger inde med de gældende vedtægter, vil det selvfølgelig løse problemet. Se vedhæftede udkast til eventuelle vedtægter for afdelingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes fremsendt på mail [email protected] eller med brev til Steen Larsen, Rådvadsvej 28, 2400 København NV således, at de er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen arrangeres der fællesspisning. Prisen vil være 50 kr for medlemmer og 75 kr for ikke medlemmer. Børn spiser med gratis. Drikkevarer kan købes i Bogcafeen. Tilmelding til fællesspisningen sker på generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen

Steen Larsen

Vedtægter For Enhedslisten Nordvest Udkast 0
Bestyrelsens Beretning 2011 0
Møde Aktiviteter I 2011, Hjemmeside