Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Der afholdtes ordinær generalforsamling i Enhedslisten Nordvest lørdag den 28. februar 2015 kl. 14-18.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for 2015.
5. Evt. nedsættelse af diverse grupper og udvalg
6. Budget for 2015
7. Valg af 7 faste medlemmer til bestyrelsen og max. 3 suppleanter. Valg af intern kritisk revisor og suppleant.
8. Valg af repræsentant og suppleant til Københavnsbestyrelsen.
10. Eventuelt.

GF 15 EHL. NV Referat. 28.02.15