Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Medlemmer af Enhedslistens Nordvest afdeling er blevet indkaldt til afdelingens ordinære generalforsamling 2016. Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 20. februar fra kl. 13.00. Som de andre år vil der efter generalforsamlingen blive arrangeret fællesspisning for alle deltagere der har lyst.

Dagsorden for Generalforsamlingen er som følger:
13:00 Velkomst – Valg af dirigent og referent
13:10 Sang
13:15 Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
13:45 Godkendelse af bestyrelsens beretning
14:00 Fremlæggelse af regnskab
14:30 Kommentarer fra kritisk revisor
14:40 Godkendelse af regnskab
Pause
15:00 Politisk tale: Jonathan Simmel
15:10 Indkomne forslag
15:20 Fremlæggelse af arbejdsplan
15:40 Afstemning om arbejdsplan
15:50 Nedsættelse af udvalg
Sankt Hans
Ringegruppe
Andet
16:30 Fremlæggelse af budget
16:55 Godkendelse af budget
17:00 Revision af vedtægterne
17:20 Valg af stemmeudvalg
17:25 Opstillinger til bestyrelsen
17:55 Valg af bestyrelse og kritisk revisor
18:00 Evt.
18:05 Sang: Internationale

GF Papirer Til Afdelingen
Budget NV 2016
Diskussionsreferat Af Enhedslisten Nordvests Generalforsamling
Beslutningsreferat Af Enhedslisten Nordvests Generalforsamling
Regnskab2015
ReferatGF16NV Underskrevet