Generalforsamling 2017

Et år er gået og vi skal lægge nye planer for den kommende tid. I et år med flere aktiviteter fra Velfærdsalliancen og stigende modstand mod Trump, er der også nogen der har lagt et kommunal- og regional valg. Nordvest er klar til det hele.

Men først skal vi mødes lørdag d. 25. februar kl. 13 til årets mest formelle event Generalforsamlingen. Her diskuterer vi både valgkampen og Midsommer og tager en debat om hvad Enhedslisten egentligt vil i den nuværende politiske situation.

Mødet finder sted i Bogcafeen på Frederikssundsvej 64.
Dagsorden er som følger.

13.00 – 13.15 Formalia
valg af dirigenter og referent, nedsættelse af stemmeudvalg, navnerunde, sang
• 13.15 – 14.00 Bestyrelsens beretning
• 14.00 – 14.15 Regnskab
• 14.15 – 14.30 Pause
• 14.30 – 14.45 Indkomne forslag – (Leje af baglokalet)
• 14.45 – 15.15 Arbejdsplan
• 15.15 – 15.30 Ndsættelse af arbejdsgrupper
o Midsommer (2 repræsentanter skal vælges til fælles koordinerende organ)
o Kommunalvalg
o Andet?
• 15.30 – 15.45 Pause
• 15.45 – 16.05 Budget (Annedorte)
• 16.05 – 17.05 Debat af “Det vil Enhedslisten”
• 17.05 – 17.20 Pause
• 17.20 – 17.25 Valg af Københavnsrepræsentant (1 person)
• 17.25 – 17.40 Valg af bestyrelse (3-7 personer)
• 17.40 – 17.45 Valg af kritisk revisor (1 person)
• 17.45 – 17.50 Valg af medlem til lokaludvalget (1 person)
• 17.50 – 17.55 Valg af medlemmer til regionsrepræsentantskab (3 personer)
• 17.55 – 18.00 Evt.
• Mad og indvielse af den nye afdelingsfane.

Papirer til Generalforsamlingen kan findes i bunden af siden.

Forslag kan stilles under mødet. Alle forslag skal stilles skriftligt.
201703071525
Beretning 2017
Bestyrelsens Forslag Til Politisk Program
Budget NV 2017