Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 er blevet flyttet til 8 august kl. 13-18
Adresse: Fælleshuset i gården, via porten på Borgmestervangen 16, Nørrebro

Indkaldelse til Generalforsamling
8. august kl. 13-18

Her kommer den officielle indkaldelse til Enhedslisten Nordvest generalforsamling. Den finder sted lørdag d. 8. august kl. 13-18. Efter generalforsamlingen vil vi bestille noget mad og hygge. Tilmelding er ikke nødvendig, du skal blot dukke op på dagen.

Det er muligt at stille indkomne forslag, disse skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen, altså d. 1 august. På vores hjemmeside www.nordvest.enhedslisten.dk vil I senest 1. juli finde gældende vedtægter og alle relevante dokumenter til mødet. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

 

Kan du ikke deltage på generalforsamlingen og ønsker du at opstille til en bestyrelsespost eller en arbejdsgruppe, kan du skrive til [email protected] inden generalforsamlingen begynder. Der skal vælges en bestyrelse for Nordvest på mellem 3-7 personer derudover suppleanter, og der skal vælges en repræsentant til Københavns bestyrelsen samt suppleanter. Derudover skal der laves arbejdsgrupper for Kommunalvalg21 og gerne en til at lave sociale aktiviteter. Spørgsmål til arbejdet kan stilles til ovenstående mail.

Da Generalforsamlingen afholdes indenfor perioden, hvor afdelingen skal vælge delegerede til Enhedslistens årsmøde, vil delegeretvalget foregå som et punkt på mødet.

Dagsorden for dagen er:

13.00 Velkomst
13.05 Sang
13.10 Formalia
13.15 Bestyrelsens beretning
14.00 Regnskab
14.15 Pause
14.30 Indkomne forslag
15.00 Kampagnearbejde om kommunalvalg21
15.45 Præsentation og vedtagelse af arbejdsplan
16.00 Pause
16.10 Nedsættelse af arbejdsgrupper
Valgkamp21
Sociale aktiviteter
16.25 Budget
16.45 Delegeretvalg til årsmøde
17.00 Pause
17.15 Valg af KBH repræsentant
17.20 Valg af bestyrelse
17.40 Valg af kritisk revisor
17.45 Valg af regionsrepræsentantskab
17.55 Evt. og afsyngning af Internationale

Vi I bestyrelsen håber at se mange medlemmer og ser frem til en hyggelig dag sammen!
Vi slutter traditionen tro af med at afdelingen giver fælles middag.

Generalforsamlingshæfte 2020

Generalforsamling2020 Nordvest Budget

NV GF Referat 2020