Generalforsamling 2021

Indkaldelse

Generalforsamling Enhedslisten Nordvest 2021

Lørdag d. 19. juni kl. 13-18

Adresse:

Studiestræde 24, Indre by
(mødelokalet i gården)

Vi har valgt at flytte afholdelsen til Studiestræde for at sikre god afstand (qua corona-restriktionerne).

Udkast til dagsorden:

13.00 Velkomst
13.05 Sang
13.10 Formalia
13.15 Bestyrelsens beretning
14.00 Regnskab
14.15 Pause
14.30 Indkomne forslag
15.00 Kampagnearbejde om kommunalvalg21
15.45 Præsentation og vedtagelse af arbejdsplan
16.00 Pause
16.10 Nedsættelse af arbejdsgrupper

Valgkamp21
Sociale aktiviteter

16.25 Budget
16.45 konklusionerne fra årsmøde og det nationale arbejde fremad
17.00 Pause
17.10 Valg af lokaludvalg repræsentant
17.15 Valg af KBH repræsentant
17.20 Valg af bestyrelse
17.40 Valg af kritisk revisor
17.45 Valg af regionsrepræsentantskab
17.55 Evt. og afsyngning af Internationale

Vi I bestyrelsen håber at se mange medlemmer og ser frem til en hyggelig dag sammen!
Vi slutter traditionen tro af med at afdelingen giver fælles middag.

Indkaldelse GF Nordvest 21

Referat GF 2021 Nordvest