2017

Vær med i valgkampen i Nordvest

Den 21. november 2017 afholdes der valg i Københavns kommune og i Region Hovedstaden. Enhedslisten Nordvest kommer til at deltage aktivt i valgkampagner for begge.

Der er tre Nordvestere opstillet til dette års kommunal- og regionalvalg.

Rasmus Holme, 23 år,

“Jeg vil et København, hvor alle børn vokser op med lige muligheder, hvor vi tager ansvar for klimaet, og hvor mangfoldigheden blomstrer.
Skal vi skabe et sådant København, skal vores rolle som bevægelsernes parti udbygges. Bevægelsernes arbejde skal understøttes og tænkes ind i vores parlamentariske arbejde og vi skal være de progressive bevægelsers forlængede arm på rådhuset.” – Siger Rasmus, der til dagligt læser til lærer og er formand for de lærerstuderende på Metropol.

Jean Thierry, 44 år,

Sundby-Amager Kommune ville aldrig lade spekulanter bygge på den sidste årtusindgamle strandeng på Amager Fælled. Bispebjerg Kommune ville aldrig lade spekulanter fjerne NV Autopark og bygge dyre boliger til forældrekøb med en bygning, der overtrådte lokalplanen, og næppe heller tillade Nordhavnsvejens nybyggede motorvejsagtige udfletning lige ved Ryparken.

Mastodonten Københavns Kommune har derimod gjort det, og i det hele taget hænger den spekulative udvikling og ødelæggelse af natur- og lokalmiljøer sammen med, at København er underlagt en kæmpekommune, der er alt for stor til at være netop en kommune. Begge dele er tydeligt set udefra og, synes jeg, også set indefra Rådhuset.

Kort sagt vil jeg tale varmt for decentralisering og lokalt selvstyre, gerne med en vision om selvstændige bydelskommuner.” – Siger Jean der til dagligt er underviser og afdelingsformand i Bispeparken. Han er i dag 3. suppleant til Borgerrepræsentationen for Enhedslisten.

Susanne Langer, 72 år,

Susanne har de seneste perioder siddet i Regionsrådet for Enhedslisten og har som en del af dette siddet i Danske regioners bestyrelse. “Jeg tror at mit regionsarbejde kan bruges konstruktivt i Københavns Kommune, bl.a. fordi Enhedslisten står så stærkt i København. Det betyder mulighed for konkrete resultater.” Siger Susanne der er farmor, bor i Nordvest, og er formand for sin andelsboligforening.