Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

Der afholdtes ordinær generalforsamling i Enhedslisten Nordvest lørdag den 22. februar 2014 kl. 14-18.

Dagsorden var:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning (vedhæftet forneden).

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for 2014.

5. Evt. nedsættelse af diverse grupper og udvalg, f.eks. valgkampsgruppe til EU-valget 2014, kommunalpolitisk udvalg, boligpolitisk udvalg.

6. Budget for 2014.

7. Valg af 3-7 faste medlemmer til bestyrelsen og max. 3 suppleanter.

8. Valg af intern kritisk revisor og suppleant.

9. Valg af repræsentant og suppleant til Københavnsbestyrelsen.

10. Valg af webmaster.

11. Eventuelt.

Bestyrelsens Godkendte Beretning 2013