Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

Enhedslisten Nordvest afholte ordinær generalforsamling lørdag 23. februar kl 14:00-18:00 i Bogcaféen, Frederikssundsvej 64, 2400 København NV

Som vedhæftede dokumenter er vedlagt:

Forslag til dagsorden.

Ændringsforslag til vedtægter.

Beretning.

Mødeaktiviteter i 2012

Vedtægter for Enhedslisten Nordvest.

Indkaldelse Til Generalforsamling 2013
Forslag Til Vedtægtsændringer
Bestyrelsens Godkendte Beretning 2012
Møde Aktiviteter I 2012 Endelig Version
Vedtægter For Enhedslisten Nordvest ændret På Generalforsamling 2013